Arbeiderbladet av 20. november 1945 – et fortvilt rop om hjelp…..

Fikk denne fra Ivar Hansen fra Årvik, for tiden bosatt i Kristiansand. Er det noen som kjenner bakgrunnen for dette avisinnlegget ?