Årsmøtet i år begrenser seg til 10 personer. Det blir det gamle styret pluss de som valgkomiteen har foreslått til det nye styret. Møteinnkallinga, årsmelding og regnskap blir lagt ut her. Det vil ikke bli delt ut papir på årsmøtet, så ta med smarttelefon/nettbrett.