Kontakt

Styret i bygdelaget/grendehuset består av f.o.m 2018:

Leder: Kolbein Simonsen
Kasserer: May-Tove Mikkelsen
Sekretær: May-Linn Lønningen
Styremedlem: Karl Karlsen
Styremedlem: Rune Pedersen
Styremedlem: Anfinn Simonsen
Styremedlem. Bengt Inge Simonsen
1. vara: Ørjan Pedersen

Alle har postadresse 9192 Arnøyhamn
E-post til bygdelaget: post@arnoyhamn.no