Kontakt

Styret i bygdelaget/grendehuset består av f.o.m 2019:

Leder: Gerd Ingrid Larsen
Kasserer: May-Tove Mikkelsen
Sekretær: Paula Arnøy
Styremedlem: Kolbein Simonsen
Styremedlem: Rune Pedersen
Styremedlem: Anfinn Simonsen
Styremedlem. Bengt Inge Simonsen
1. vara: Kristian Jørgensen

Alle har postadresse 9192 Arnøyhamn
E-post til bygdelaget: post@arnoyhamn.no