Kontakt

Styret i bygdelaget/grendehuset består av f.o.m 2019:

Leder: Gerd Ingrid Larsen
Nestleder: Tanja Pedersen
Kasserer: Jorun Fredheim Simonsen
Styremedlem: Kjell-Arne Sørensen
Styremedlem: Rune Pedersen
Styremedlem: Anfinn Simonsen
Styremedlem: Lillian Erika Sørensen
1. vara: Kari-Ann Jørgensen 2. vara: Kari Einarsen Mathiassen

Alle har postadresse 9192 Arnøyhamn
E-post til bygdelaget: post@arnoyhamn.no