Skredovervåking

Arnøyhamn bygdelag har tatt initiativet til et informasjonsmøte om skredkontrollen som skal etableres til våren/sommeren mellom Haugen og fergeleiet.

Fylkeskommunen har svart bygdelaget at de vil komme til høsten og holde et slikt møte der de informerer og svarer på spørsmål.

Møtet blir i Arnøyhamn, og datoene kommer vi tilbake til.

Fylkeskommunen har lagt ut prosjektet på sine hjemmesider. Der er kart over tårnplasseringene og bilder.

https://www.tromsfylke.no/tjenester/samferdsel/skredberedskap/skredkontroll/skredtarn-pa-arnoya/