Kystsoneplanen

Kystsoneplanen er ute på høring. Det planlegges å båndlegge et belte for oppdrett fra Stakenes til Haugnes heilt inntil land. Den 14. mai kl 18 er det folkemøte på Skjervøy om saken. Der kan man delta på teams. Les mer om det på https://skjervoy.kommune.no/folkemoete-om-kystsoneplanen…Høringa for planen er satt til 7. juli. Dersom det kommer innspill fra bygda, vil bygdelaget videreformidle disse til Skjervøy før høringsfristen. Vi setter en egen frist for innspill til 1. juni, for å få styrebehandla denne saken før innsending. Les mer på https://skjervoy.kommune.no/hoering-kystsoneplan-for… Der er også kartgrunnlaget for planen. Innspill til bygdelaget sendes til post@arnoyhamn.no