Kontakt

Styret i bygdelaget/grendehuset består av f.o.m 2024:

Leder: Åge Bakken, tlf 995 06 464

Nestleder: Gerd Ingrid Larsen

Kasserer: Nils Arne Larsen

Styremedlem: Kari Einarsen Mathiassen

Styremedlem: Tone Jensen

Styremedlem: Kjell-Arne Sørensen

Styremedlem: Anne Henriksen

Styremedlem: Gøril Isaksen

1. vara: Kari-Ann Jørgensen

2. vara: Rune Pedersen

Alle har postadresse 9192 Arnøyhamn
E-post til bygdelaget: post@arnoyhamn.no