Kontakt

Styret i bygdelaget/grendehuset består av f.o.m 2022:

Leder: Gerd Ingrid Larsen, tlf 95173738

Nestleder: Åge Bakken

Kasserer: Jorun Fredheim Simonsen

Sekretær: Kari Einarsen Mathiassen

Styremedlem: Lillian Erika Sørensen

Styremedlem: Kjell-Arne Sørensen

Styremedlem: Anfinn Simonsen

1. vara: Kari-Ann Jørgensen

2. vara: Rune Pedersen

Alle har postadresse 9192 Arnøyhamn
E-post til bygdelaget: post@arnoyhamn.no