Utmarkslaget

Siden for Indre Arnøy utmarkslag er under utvikling.

Om laget

Stiftelse: Laget ble stiftet 31. august 2011 som Indre Arnøy grunneierlag. I et ekstraordinært årsmøte 17. november 2013 ble navnet endret til Indre Arnøy utmarkslag.

Vedtekter for utmarkslaget finner du her.

Område: Utmarkslaget dekker gårdsnumrene 56 Elva, 57 Grunnfjord og 58 Haugnes og strekker seg fra Haugen til Haugnesodden. Ikke alle aktuelle eiendommer er medlemmer i utmarkslaget. Oppdatert kart over jaktområdet ligger på inatur.no og her.

Facebook: Utmarkslaget har egen facebookside: Indre Arnøy Utmarkslag: https://www.facebook.com/groups/112005639499118/?fref=ts

Jaktkort kjøpes på nett. Gå til https://www.inatur.no.
Det varierer fra år til år når/om jaktkort selges. Informasjon om dette legges ut på vår Facebook-side. Fastboende innen utmarkslagets område tar kontakt med leder for kjøp av jaktkort. Hytteeiere må kjøpe jaktkort på vanlig måte på inatur.no. Ta eventuelt kontakt med leder for spørsmål.

Styret

Etter årsmøte 23. juli 2023 består styret av følgende medlemmer:
– Svein Harald Simonsen, leder – e-post shs@nordtroms.net – telefon 464 15 265
– Nils-Arne Larsen, sekretær – e-post kjedalen@gmail.com – telefon 482 11 381
– Tone Steffensen, kasserer – e-post tone.steffensen@gmail.com – telefon 478 53 270
– Trond Simonsen – e-post trond.simonsen@nordtroms.net – telefon 979 86 219
(Svein Harald, Nils-Arne og Tone gjenvalgt, Trond ikke på valg)

Varamedlem: Etter Steinar Storelvs bortgang mangler varamedlem fram til årsmøte 2024
Revisor: Marit Elisabeth Gaup

Årsmøte

Årsmøte 2024 avholdes 29. mai: