Utmarkslaget

Siden for Indre Arnøy utmarkslag er under utvikling.

Om laget

Stiftelse: Laget ble stiftet 31. august 2011 som Indre Arnøy grunneierlag. I et ekstraordinært årsmøte 17. november 2013 ble navnet endret til Indre Arnøy utmarkslag.

Vedtekter for utmarkslaget finner du her.

Område: Utmarkslaget dekker gårdsnumrene 56 Elva, 57 Grunnfjord og 58 Haugnes og strekker seg fra Haugen til Haugnesodden. Ikke alle aktuelle eiendommer er medlemmer i utmarkslaget. Oppdatert kart over jaktområdet ligger på inatur.no og her.

Facebook: Utmarkslaget har egen facebookside: Indre Arnøy Utmarkslag: https://www.facebook.com/groups/112005639499118/?fref=ts

Jaktkort kjøpes på nett. Gå til https://www.inatur.no Det varierer fra år til år når/om jaktkort selges. Ta eventuelt kontakt med leder for spørsmål.

Styret

Etter årsmøte og styremøte 25. juni 2022 består styret av følgende medlemmer:
– Svein Harald Simonsen, leder – e-post shs@nordtroms.net – telefon 464 15 265
– Nils-Arne Larsen, sekretær – e-post kjedalen@gmail.com – telefon 482 11 381
– Tone Steffensen, kasserer – e-post tone.steffensen@gmail.com – telefon 478 53 270
– Trond Simonsen – e-post trond.simonsen@nordtroms.net – telefon 979 86 219
Varamedlem: Steinar Nordheim Storelv – e-post steinar.nordheim.storelv@ks.no – telefon 908 49 724