Kategoriarkiv: Ukategorisert

Kystsoneplanen

Kystsoneplanen er ute på høring. Det planlegges å båndlegge et belte for oppdrett fra Stakenes til Haugnes heilt inntil land. Den 14. mai kl 18 er det folkemøte på Skjervøy om saken. Der kan man delta på teams. Les mer om det på https://skjervoy.kommune.no/folkemoete-om-kystsoneplanen…Høringa for planen er satt til 7. juli. Dersom det kommer innspill fra bygda, vil bygdelaget videreformidle disse til Skjervøy før høringsfristen. Vi setter en egen frist for innspill til 1. juni, for å få styrebehandla denne saken før innsending. Les mer på https://skjervoy.kommune.no/hoering-kystsoneplan-for… Der er også kartgrunnlaget for planen. Innspill til bygdelaget sendes til post@arnoyhamn.no

Skredovervåking

Arnøyhamn bygdelag har tatt initiativet til et informasjonsmøte om skredkontrollen som skal etableres til våren/sommeren mellom Haugen og fergeleiet.

Fylkeskommunen har svart bygdelaget at de vil komme til høsten og holde et slikt møte der de informerer og svarer på spørsmål.

Møtet blir i Arnøyhamn, og datoene kommer vi tilbake til.

Fylkeskommunen har lagt ut prosjektet på sine hjemmesider. Der er kart over tårnplasseringene og bilder.

https://www.tromsfylke.no/tjenester/samferdsel/skredberedskap/skredkontroll/skredtarn-pa-arnoya/

Bøker med tilknytning til bygda

De siste årene har det kommet ut en del bøker/dokumentarer som handler om bygda/øya vår, eller har blitt skrevet av forfattere som er oppvokst i bygda.

Odd Haugstad har gitt ut bildeboka «Arnøya, midnattsolens øy» og dokumentarene «Melkebåten», «Et liv til sjøs» og «Nyeng forliser». Irene Larsen har gitt ut romanen «Der det gror skierri», der det går an å kjenne igjen problemstillinger fra øya vår, samt diktbøkene «Anemonepust» og «Framtida er ein stad til høgre for tavlekanten». Irene sine bøker er fortsatt å få kjøpt på Bygdebutikken i Arnøyhamn. Grete Andrea Kvaal sin bildedokumentar om Karen Anna har flere kapittel fra Arnøya. Så må vi ta med den mest omfattende dokumentaren som noengang har vært gitt ut om øya, nemlig «Island voices», skrevet av John C. Kennedy, som bodde et år i Årvik med familien for noen år tilbake. For å lese den, må du beherske engelsk. Den kan fortsatt bestilles på Eburon forlag i Nederland.

Grasrotandelen

Du kan nå støtte bygdelaget/grendehuset med noen kroner hver gang du tipper!

Hvordan knytter man seg til grasrotandelen?

Da må du ha organisasjonsnummeret til laget.
Det er: 992301597

Det enkleste er å registrere via SMS eller via terminalen på butikken.
For å knytte deg til via SMS, send kodeord «Grasrotandelen 992301597» til 2020. Tjenesten er gratis. Merk at du må ha registrert mobilnummeret ditt hos Norsk Tipping for å benytte deg av denne tjenesten. For å registrere ditt mobilnummer hos Norsk Tipping, ta kontakt med Kundeservice på tlf 07770, eller logg deg inn på Min Side.

Du kan også gå inn her:
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=arn%C3%B8yhamn

Nå kan du søke om midler fra samisk utviklingsfond

Statuttene til samisk utviklingsfond står det bl.a følgende: Hovedmålet for Samisk utviklingsfond er sterke og levende samfunn med stabil bosetting og allsidig næringsliv-, kultur- og samfunnsliv. Midlene skal bidra til å styrke kvinners deltagelse og likestilling i næringslivet.

Målgruppen er den samiske befolkningen i Norge og hele befolkningen innenfor det geografiske virkeområdet. Hele befolkningen innenfor fondets virkeområde kan søke midler fra Samisk utviklingsfond.

Det kan gis støtte til forprosjekter, produktutvikling, markedsføring og investeringer. Fondet kan også gi etablererstipend, tilskudd til utnyttelse av utmarksressurser og kompetanseheving for å utvikle næringsvirksomheter.

For å søke
Gå til: https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/
Her finner du nødvendig informasjon om hva du kan søke på innenfor forskjellige næringer.